Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość Wyższego Szkolnictwa Zawodowego”

Zespół naukowy realizujący projekt z programu „DIALOG” zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przyszłość Wyższego Szkolnictwa Zawodowego”, która odbędzie się 2 czerwca 2017 roku, o godz. 15.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, Budynek C, sala 017.

Podczas konferencji nastąpi przedstawienie kompleksowego raportu zawierającego ocenę stanu wyższego szkolnictwa zawodowego oraz propozycji zmian. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni:
• przedstawiciele Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki;
• przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• przedstawiciele wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce;
• inne osoby zainteresowane problematyką konferencji (wykładowcy, pracownicy administracyjni uczelni, studenci, przedstawiciele biznesu, otoczenie akademickie).

Konferencja odbędzie się w Tarnowie, w mieście w którym powstała pierwsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Polsce. Będzie to konferencja jednodniowa, podzielona na dwa panele prowadzone przez moderatorów. W pierwszym panelu przedstawione zostaną wyniki badań osiągniętych w ramach projektu, drugi – dyskusyjny poświęcony zostanie poszukiwaniu rozwiązań i formułowaniu postulatów dotyczących ustroju oraz zasad funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych w kontekście Ustawy 2.0 oraz proponowanych wypracowanych propozycji w ramach projektu (zespołów eksperckich).