PRZYSZŁOŚĆ WYŻSZEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

„Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają.
Najlepszy czas na działanie jest teraz”.
/Mark Fisher/

Wypełnij ankietę O projekcie

 

Szanowni Państwo,

Konieczność reformowania polskich uczelni jest ideą powszechnie znaną i akceptowaną zarówno przez decydentów, środowiska akademickie jak i pracodawców. Aktualnie nadszedł czas oceny opracowanych koncepcji do Ustawy 2.0 oraz czas przygotowań do Kongresu Nauki Polskiej, podczas którego ogłoszone zostaną założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W konsultacjach społecznych prowadzonych przez zespoły wyłonione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Ustawa 2.0 oraz w przygotowanych w ich efekcie postulatach przyszłych reform, nie zostały jednak uwzględnione państwowe wyższe szkoły zawodowe. Pominięto uczelnie, które od niemal dwudziestu lat funkcjonują w systemie polskiego szkolnictwa wyższego, umożliwiając zdobywanie wyższego wykształcenia tysiącom osób z różnych przyczyn pozbawionych takich możliwości i które znacząco przyczyniają się do wielopłaszczyznowego rozwoju oddalonych od tradycyjnych ośrodków akademickich regionów.

Zauważony problem – dla przedstawicieli środowisk państwowych wyższych szkół zawodowych – stał się przesłanką do podjęcia dodatkowych badań naukowych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, w celu wypracowania własnych koncepcji reform. Aktualnie takie badania są prowadzone, a ich głównym założeniem jest obiektywne, naukowe zdiagnozowanie stanu państwowych wyższych szkół zawodowych oraz zaproponowanie kierunków reform, jako idei „nowego otwarcia” tych uczelni. Badania prowadzone są przez zespół ekspertów w ramach naukowego projektu MNiSW z programu „Dialog”, pn. „Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego”.

Wyniki prac zespołu zostaną zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej wpisującej się w cykl spotkań– Kongres Nauki Polskiej. Konferencja odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 roku w Tarnowie z udziałem Jarosława Gowina – Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już dzisiaj pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na to wydarzenie.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do przedstawicieli wszystkich środowisk państwowych wyższych szkół zawodowych o aktywny udział w konsultacjach społecznych które obejmują analizę stanu zastanego, badania CATI oraz CAWI, zogniskowane wywiady grupowe (FGI), które prowadzone są zarówno w społecznościach tych uczelni jak i w ich otoczeniu. Otrzymane wyniki będą podstawą do sformułowania nowych postulatów i rekomendacji, co do modelowego ustroju państwowych wyższych szkół zawodowych, zasad działania i roli w środowisku lokalnym, adekwatnie do wyzwań i oczekiwań stojących przed wyższym szkolnictwem zawodowym XXI wieku.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam wszelkich opinii, pomysłów i sugestii.

doc. dr Anna Gądek
Kierownik naukowy projektu

Aktualności